به گزارش مهر گیلان -اززمان انتشار خبر شیوع “ویروس کرونا” عملیات اجرای “طرح پاکسازی هفتگی محلات رشت” به صورت “روزانه” دنبال و اجرا شده است. به گفته محمدباقر بشردانش این عملیات در طول هفته‌ی گذشته نیز به طور روزانه انجام شده و این هفته هم تداوم خواهد یافت. مدیر خدمات شهری شهرداری رشت در توضیح اجرای […]

به گزارش مهر گیلان -اززمان انتشار خبر شیوع “ویروس کرونا” عملیات اجرای “طرح پاکسازی هفتگی محلات رشت” به صورت “روزانه” دنبال و اجرا شده است.

به گفته محمدباقر بشردانش این عملیات در طول هفته‌ی گذشته نیز به طور روزانه انجام شده و این هفته هم تداوم خواهد یافت.

مدیر خدمات شهری شهرداری رشت در توضیح اجرای این طرح گفت: در راستای اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع “ویروس کرونا” در طول روزهای هفته‌ گذشته به وسیله‌ نیروهای خدمات شهری عملیات پاکسازی و سپس گندزدایی و ضدعفونی معابر و محلات شهر انجام شده است.

مدیر خدمات شهری شهرداری رشت سپس تاکید کرد: پاکسازی محلات شهر رشت به طور پیوسته و روزانه با همکاری شرکتهای طرف قرارداد با سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری در زمینه‌ رفت و‌ روب انجام می‌شود.

بشردانش در پایان سخنانش به عنوان یک نوع همکاری مردم با کارگران زحمتکش خدمات شهری از شهروندان رشت درخواست کرد برای انجام بهتر عملیات پاکسازی، رفت و روب و همچنین ضدعفونی محلات رشت، شهروندان گرامی زباله‌های خود را سر ساعت ۹ شب(۲۱شب) پشت درهای خود قرار دهند.