سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت از ضد عفونی و گندزدایی مدارس شهر خبر داد. به گزارش مهر گیلان ، در جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت برای رفع آلودگی مدارس عملیات ضدعفونی و گندزدایی مدارس را در دستور کار خود قرار داده است. […]

سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت از ضد عفونی و گندزدایی مدارس شهر خبر داد.

به گزارش مهر گیلان ، در جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت برای رفع آلودگی مدارس عملیات ضدعفونی و گندزدایی مدارس را در دستور کار خود قرار داده است.

این اقدام برای آماده نمودن مدارس شهر در جهت پذیرش احتمالی دانش آموزان صورت پذیرفته است.

گزارش عملیات گندزدایی و ضدعفونی مدارس رشت همچنین به وسیله امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان همراه عکس و تصویر درج شده است.