فعالیت های عمرانی جاری منطقه دو شهرداری رشت در روزهای پایانی اردیبهشت عملیات عمرانی در منطقه دو شهرداری رشت در حال انجام بوده و در روزهای آینده تداوم خواهد داشت. به گزارش مهر گیلان ، عملیات عمرانی در منطقه دو شهرداری رشت در حال انجام بوده و در روزهای آینده تداوم خواهد داشت. عملیات های […]

فعالیت های عمرانی جاری منطقه دو شهرداری رشت در روزهای پایانی اردیبهشت عملیات عمرانی در منطقه دو شهرداری رشت در حال انجام بوده و در روزهای آینده تداوم خواهد داشت.

به گزارش مهر گیلان ، عملیات عمرانی در منطقه دو شهرداری رشت در حال انجام بوده و در روزهای آینده تداوم خواهد داشت. عملیات های عمرانی بشرح ذیل می باشد:

حفاری جهت انتقال تأسیسات برق زیر زمینی به صورت شبانه

بهسازی معابر بازار

اجرای عملیات لوله گذاری، همسطح سازی و ترمیم درهای منهول در محدوده نواحی سه گانه منطقه دو

ادامه همسطح سازی درب منهول در محدوده ساغریسازان

اجرای عملیات ترمیم و بهسازی کفپوش های پیاده راه فرهنگی شهرداری به صورت شبانه از ساعت ۱۱شب تا اذان صبح در محدوده منطقه دو

زیر سازی، آماده سازی و کفپوش گذاری پیاده روی روبروی بیمارستان پور سینا

ترمیم و لکه گیری آسفالت و پر کردن نوار حفاری محدوده ناحیه یک و سه منطقه دو

زیر سازی، آماده سازی و روکش آسفالت کوچه توانبخشی و کوچه فراهانی در باقر آباد و تختی برای لکه گیری

ترمیم و لکه گیری آسفالت خیابان رودبارتان