پست مسکن مهر آستارا در سال ۹۹ برقدار و آماده بهره برداری می شود. به گزارش مهر گیلان ،«محمد افتخاری» مجری طرح پست های معاونت طرح وتوسعه شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان گفت: پست ۶۳/۲۰ کیلوولت مسکن مهر آستارا با ظرفیت ۸۰ مگاولت آمپر با هدف تامین انرژی برق مطمئن و پایدار شهر آستارا […]

پست مسکن مهر آستارا در سال ۹۹ برقدار و آماده بهره برداری می شود.
به گزارش مهر گیلان ،«محمد افتخاری» مجری طرح پست های معاونت طرح وتوسعه شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان گفت: پست ۶۳/۲۰ کیلوولت مسکن مهر آستارا با ظرفیت ۸۰ مگاولت آمپر با هدف تامین انرژی برق مطمئن و پایدار شهر آستارا در سال ۹۹ برقدار و آماده بهره برداری می شود.
افتخاری با بیان اینکه تمامی تجهیزات، فونداسیون ها و ساختمان کنترل این پست در داخل سازه مسقف سوله ای قرار گرفته است،گفت: به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی تجهیزات و تاسیسات پست و همچنین در راستای معماری شهری و زیباسازی، تمامی تجهیزات، فونداسیون ها و ساختمان کنترل این پست در داخل سازه مسقف سوله ای قرار گرفته است.
وی افزود: با توجه به قرار گرفتن این پست در منطقه مسکونی و به منظور جلوگیری از آلودگی صوتی و جهت رفاه و آسایش شهروندان محترم از ترانس های بی صدای ساخت داخل کشور در این پست استفاده شده است.
مجری طرح پست های معاونت طرح وتوسعه در خصوص مشخصات فنی پست گفت: این پست دارای ۱۲ فیدر خروجی، ۲ فیدر ترانس، یک فیدر کوپلر و ۶ فیدر خازنی در مجموع به ظرفیت ۱۴٫۴ مگاوار در سطح ولتاژ ۲۰ کیلوولت می باشد.
گفتنی است که این پست در زمینی به مساحت ۵۷۷۶ مترمربع احداث می شود و سیستم کنترلی آن از نوع معمولی می باشد.