به گزارش مهر گیلان، میثم حرفت خواه با بیان این مطلب گفت: به طور مستمر و روزانه شن مخلوط از اداره پشتیبانی سازمان عمران(کارخانجات آسفالت) به محل دپوی زباله های سراوان بارگیری و ارسال می شود. رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت خاطر نشان کرد: با گرم شدن هوا از یک سو […]

به گزارش مهر گیلان، میثم حرفت خواه با بیان این مطلب گفت: به طور مستمر و روزانه شن مخلوط از اداره پشتیبانی سازمان عمران(کارخانجات آسفالت) به محل دپوی زباله های سراوان بارگیری و ارسال می شود.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت خاطر نشان کرد: با گرم شدن هوا از یک سو و لزوم جلوگیری از انتشار آلودگی و تکثیر حشرات موذی، اداره پشتیبانی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، هر روز اقدام به بارگیری و ارسال شن مخلوط به محل دفنگاه زباله سراوان می کند.

وی ادامه داد: شن مخلوط بدین سبب به دفنگاه سراوان ارسال می شود که از آن برای ایجاد یک لایه پوششی ضخیم روی زباله های سایت دفنگاه سراوان استفاده می شود