به گزارش مهر گیلان ، دکتر حاج محمدی با اعلام این مطلب گفت: در این زمینه با معاونت‌ محترم سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و همچنین مدیر کل محترم دفتر هماهنگی امور عمرانی و خدمات شهری این سازمان و کارشناسان مرتبط بحث و تبادل نظر شد. وی ادامه داد: در گفت وگو با […]

به گزارش مهر گیلان ، دکتر حاج محمدی با اعلام این مطلب گفت: در این زمینه با معاونت‌ محترم سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و همچنین مدیر کل محترم دفتر هماهنگی امور عمرانی و خدمات شهری این سازمان و کارشناسان مرتبط بحث و تبادل نظر شد.

وی ادامه داد: در گفت وگو با این مقامات به دیدگاه مشترک در زمینه مسائل مرتبط رسیدیم و همچنین ارائه گزارش تخصصی در زمینه سه طرح مطروحه برای یکی از موضوعات مورد بررسی قرار گرفت.

شهردار رشت با بیان اینکه سه بحث محوری زباله سوز، تکمیل ظرفیت کارخانه کودآلی و ساماندهی لندفیل سراوان از مسائل مورد پیگیری بوده، خاطر نشان کرد: مقرر شده است تا برای همه این پروژه ها تا تاریخی که به وسیله قانونگذار مشخص شده، نسبت به جذب اعتباراتش اقدام شود.

دکتر حاج محمدی سپس افزود: با توجه به برنامه ارائه شده مقرر شد برای سال ۱۳۹۹ نسبت به تکمیل اعتبارات پروژه های مرتبط با پسماندهای استان گیلان به ویژه شهر رشت از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدامات لازم صورت پذیرد تا ان شاءالله مشکل مربوط با مدیریت پسماندهای رشت برای همیشه حل شود