همیشه بر دمای ۲۴درجه تاکید کرده و اعلام کرده ایم که این میزان یعنی دمای آسایش، یعنی دمای سلامتی یعنی دمایی که حتی گیاهان هم در آن آرامش دارند چه رسد به انسان. مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق درتازه ترین یاداشت خودعنوان کرده است؛ وقتی مصرف برق در یک روز نیمه تعطیل(پنجشنبه ۱۹تیر) چنان […]

همیشه بر دمای ۲۴درجه تاکید کرده و اعلام کرده ایم که این میزان یعنی دمای آسایش، یعنی دمای سلامتی یعنی دمایی که حتی گیاهان هم در آن آرامش دارند چه رسد به انسان.
مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق درتازه ترین یاداشت خودعنوان کرده است؛ وقتی مصرف برق در یک روز نیمه تعطیل(پنجشنبه ۱۹تیر) چنان افزایش می یابد که تنها ۱۷ مگاوات تا رسیدن به گرمترین روز سال گذشته (که در یک روز کاری وسط هفته روی داد) باید تامل کرد و از خود پرسید که آیا نیازی به این همه مصرف وجود دارد؟
همیشه بر دمای ۲۴درجه تاکید کرده و اعلام کرده ایم که این میزان یعنی دمای آسایش، یعنی دمای سلامتی یعنی دمایی که حتی گیاهان هم در آن آرامش دارند چه رسد به انسان.
امروز ساعت ۴ صبح از خواب برخاستم دما اندکی بیش از ۲۴ درجه بود، اما من نیازی به کولر یا حتی پنکه نمی دیدم.
همه مردم می توانند این دمای متبوع را حتی دراوج گرمای روز هم تجربه کنند، در حالی که برخی تنها و تنها عدد ۱۸ را روی کولر گازی می شناسند، دمایی که وقتی به خانه می رسند، بدون فکر کولرشان را روی آن تنظیم می کنند و همین تعداد هم هستند که شانس سرما خوردگی خود را در این روزهای کرونایی افزایش می دهند.
واقعا به فکر سلامتی خودمان باشیم
۲۴ درجه یعنی سلامتی، ۲۴ درجه یعنی ۲۴ ساعت شبانه روز را بدون دغدغه از برق و خنکای کولر استفاده کردن. ۲۴ درجه یعنی دوری از کرونا و کمک به پایدار ماندن برق بیمارستان ها و مراکز درمانی .همه باهم و درکنارهم باشیم.