شرکت گاز استان گیلان در تیرماه سال جاری ۴۴ کیلومتر عملیات شبکه گذاری گاز در استان را به انجام رسانده است. به گزارش مهر گیلان – حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با اعلام خبر اجرای ۴۴ کیلومتر عملیات شبکه گذاری گاز در استان، اظهار داشت: با انجام این عملیات، مجموع طول شبکه گاز […]

شرکت گاز استان گیلان در تیرماه سال جاری ۴۴ کیلومتر عملیات شبکه گذاری گاز در استان را به انجام رسانده است.

به گزارش مهر گیلان – حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با اعلام خبر اجرای ۴۴ کیلومتر عملیات شبکه گذاری گاز در استان، اظهار داشت: با انجام این عملیات، مجموع طول شبکه گاز در گیلان به بیش از ۲۱ هزار و ۱۳۵ کیلومتر افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان افزود: با وجود برخورداری بیش از ۹۵ درصدی خانوارهای روستایی گیلان از نعمت گاز طبیعی، این شرکت با همت و جدیت فراوان برای گازدار شدن همه روستاییان تلاش می نماید و سهم ۸۹ درصدی بخش روستایی از عملیات شبکه گذاری در تیرماه امسال گواه این مدعاست.

وی در ادامه با اعلام خبر نصب یک هزار و ۴۰۰ انشعاب گاز در تیرماه سال جاری، اظهار داشت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشته و با تحقق این مهم مجموع انشعابات گاز در گیلان به بیش از ۵۹۸ هزار عدد افزایش یافته است.

مهندس اکبر با اشاره به اجرای مستمر عملیات گازرسانی و اجرای حفرات خالی و به تبع آن افزایش تعداد تاسیسات و طول خطوط گاز در استان، بر رعایت الزامات ایمنی و نظارت مستمر بر عملیات و تاسیسات گاز تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان در پایان از برنامه ریزی این شرکت برای گازرسانی به مناطق روستایی باقیمانده واجد شرایط و افزایش درصد برخورداری گاز روستایی به بالای ۹۷ درصد در استان خبر داد.