به گزارش مهر گیلان –  در هفته جاری جناب آقای مهندس زنگنه وزیر محترم نفت طی نامه ای عملکرد شایسته شرکت گاز استان گیلان را مورد تمجید قرار دادند. ایشان در این نامه با اشاره به برنامه ریزی مناسب و تشکیل جلسات کمیته بحران پیش از شروع بارش برف، تعامل مناسب با رسانه ها بالاخص […]

به گزارش مهر گیلان –  در هفته جاری جناب آقای مهندس زنگنه وزیر محترم نفت طی نامه ای عملکرد شایسته شرکت گاز استان گیلان را مورد تمجید قرار دادند.

ایشان در این نامه با اشاره به برنامه ریزی مناسب و تشکیل جلسات کمیته بحران پیش از شروع بارش برف، تعامل مناسب با رسانه ها بالاخص صداو سیما، حضور در جلسات کمیته بحران استانداری و هماهنگی با سایر نهادها، آماده باش و حضور ۲۴ ساعته پرسنل عملیاتی شرکت و ایمن سازی و رفع نشتی های موردی، عملکرد شرکت گاز استان گیلان را در زمینه حفظ پایداری جریان گاز مناسب و موثر ارزیابی نمودند.

متن نامه مهندس زنگنه به دفتر ریاست محترم جمهوری به شرح ذیل می باشد.