با تعمیر و تست رله های حفاظت خطوط پست نیروگاه لوشان توسط متخصصان بومی، ۳ میلیارد ریال صرفه جویی شد. به گزارش مهر گیلان -« حسن قنبرزاده» مدیر امور نظارت بر حفاظت و ابزار دقیق شرکت برق منطقه ای گیلان با اعلام این خبر گفت: این اقدام ارزشمند توسط « محمد خوش خلق» کارشناس حفاظت […]

با تعمیر و تست رله های حفاظت خطوط پست نیروگاه لوشان توسط متخصصان بومی، ۳ میلیارد ریال صرفه جویی شد.
به گزارش مهر گیلان -« حسن قنبرزاده» مدیر امور نظارت بر حفاظت و ابزار دقیق شرکت برق منطقه ای گیلان با اعلام این خبر گفت: این اقدام ارزشمند توسط « محمد خوش خلق» کارشناس حفاظت پست های انتقال و نیروگاهی شرکت انجام شد و طی آن دو دستگاه رله دیستانس دیجیتال زیمنس ۷SA522 که در سال های گذشته در پست نیروگاه لوشان آسیب دیده بود در آزمایشگاه رله برق منطقه ای گیلان تعمیر، تست و جهت استفاده آماده شد.
وی افزود: با توجه به شرایط فعلی و مشکلات تامین رله از کشورهای اروپایی به خصوص در این شرایط که با محدودیت پروازهای خارجی به دلیل همه گیری ویروس کرونا روبرو هستیم، آماده به کار شدن این رله ها اقدام ارزشمندی برای استفاده حداکثری از امکانات موجود در شرایط پیک بار تابستان پیش رو بود.
مدیر امور نظارت بر حفاظت و ابزار دقیق ضمن قدردانی از محمد خوش خلق گفت: تحقیق ، بررسی و بازنگری در تنظیمات حفاظت ویژه حذف تولید نیروگاه پره سر بر رله منصوبه در خط رشت شمالی پست پونل اعمال شد و نقش بسزایی در شرایط پیک بار جهت کاهش محدودیت تولید نیروگاه پره سر و افزایش توان قابل انتقال تولید نیروگاه پره سر داشت، از دیگر اقدامات مهم انجام شده توسط ایشان می باشد.
شایان ذکر است «بهمن داراب زاده» مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان نیز با ارسال نامه ای از اقدامات و تلاش های محمد خوش خلق قدردانی کرد.