به گزارش مهر گیلان – به نقل از روابط عمومی سازمان فاوا، در این نشست، هانی عسکری رییس سازمان فاوا با اشاره به نیاز شهرداری رشت جهت توسعه ی زیرساخت های شهر الکترونیک، بر ضرورت از سرگیری و تکمیل پروژه ی دیتا سنتر و راه اندازی ساختمان مرکز مانیتورینگ شهرداری رشت، با رعایت استانداردهای به […]

        برگزاری نشست تصمیم گیری پیرامون تکمیل احداث مرکز مانیتورینگ و دیتا سنتر شهرداری رشت، با حضور شرکت سرمایه گذار پروژه فیبر نوری شهر رشت   در راستای تصمیم گیری پیرامون تکمیل احداث مرکز مانیتورینگ و دیتا سنتر شهرداری رشت، نشستی در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری، با حضور نمایندگان شرکت فناپ تلکام سرمایه گذار پروژه ی فیبرنوری شهر رشت، برگزار شد.

به گزارش مهر گیلان – به نقل از روابط عمومی سازمان فاوا، در این نشست، هانی عسکری رییس سازمان فاوا با اشاره به نیاز شهرداری رشت جهت توسعه ی زیرساخت های شهر الکترونیک، بر ضرورت از سرگیری و تکمیل پروژه ی دیتا سنتر و راه اندازی ساختمان مرکز مانیتورینگ شهرداری رشت، با رعایت استانداردهای به روز در تجهیز و توسعه ی این مرکز تاکید کرد.

همچنین ارائه ی طراحی صورت گرفته توسط مشاور پروژه، لزوم انجام برآورد ریالی و مکاتبات لازم به منظور ارائه ی لیست تجهیزات مورد نیاز با مشخصات فنی دقیق جهت توسعه ی سالن مانیتورینگ و تکمیل پروژه ی نیمه تمام فعلی و همینطور انجام تجدیدنظرهای جزیی در طراحی ابنیه و … از جمله تصمیمات مورد توافق حاضرین در این جلسه بود.

گفتنی است نمایندگان شرکت فناپ تلکام نیز با استقبال از طرح ارائه شده توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری، آمادگی آن شرکت را جهت تجهیز و راه اندازی مرکز مانیتورینگ و دیتا سنتر شهرداری رشت اعلام نمودند