به گزارش مهرگیلان؛ مدیر امور آبفای فومن با اشاره به ترمیم مخزن هوایی فلزی و تعویض الکتروپمپ و لوله ی آبده چاه روستای زیده گفت: با انجام این عملیات، آبدهی چاه این روستا به ۲۰ لیتر در ثانیه افزایش یافت. وحید مهجور افزود: با اجرای این طرح، فشار آب آشامیدنی بیش از یکهزار مشترک تقویت […]

به گزارش مهرگیلان؛ مدیر امور آبفای فومن با اشاره به ترمیم مخزن هوایی فلزی و تعویض الکتروپمپ و لوله ی آبده چاه روستای زیده گفت: با انجام این عملیات، آبدهی چاه این روستا به ۲۰ لیتر در ثانیه افزایش یافت.

وحید مهجور افزود: با اجرای این طرح، فشار آب آشامیدنی بیش از یکهزار مشترک تقویت شد.

وی، هزینه ی اجرای این طرح را بیش از ۱۷۰ میلیون ریال اعلام کرد.