به گزارش مهر گیلان ، به همت مشاور شهردار در امور بانوان و مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت و محمد حسن عاقل منش عضو شورای اسلامی رشت و جمعی از کارکنان شهرداری رشت به مناسبت هفته ملی کودک از کودکان سرطانی بخش خون بیمارستان هفده شهریور عیادت کردند. این بازدید که به مناسبت هفته ی […]

به مناسبت هفته ملی کودک، مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت و محمد حسن عاقل منش عضو شورای شهر رشت با حضور در بیمارستان هفده شهریور از کودکان بخش خون بیمارستان هفده شهریورعیادت کردند.

به گزارش مهر گیلان ، به همت مشاور شهردار در امور بانوان و مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت و محمد حسن عاقل منش عضو شورای اسلامی رشت و جمعی از کارکنان شهرداری رشت به مناسبت هفته ملی کودک از کودکان سرطانی بخش خون بیمارستان هفده شهریور عیادت کردند.

این بازدید که به مناسبت هفته ی ملی کودک توسط مشاور شهردار در امور بانوان و با مشارکت سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی ، دبیرخانه شهر دوستدار کودک و همکاری موسسه مردم نهاد طنین شادی برگزار شد با اهدای گل و هدیه از کودکان بخش خون قدردانی شد .

در این بازدید علیرضا حسنی مدیر حوزه دفتر شهردار و امور شورای اسلامی شهر،علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت،شیخ شعبانی مشاور شهردار در امور بانوان، خدیجه پاوند مهر معاون فرهنگی سازمان فرهنگی،ورزشی شهرداری و علیزاده معاون اجتماعی سازمان فرهنگی،ورزشی شهرداری و جمعی از مدیران شهرداری نیز حضور داشتند .