شرکت گاز استان گیلان در راستای افزایش سطح دانش کارکنان و به تبع آن بهره وری سازمان، در نیمه اول سال جاری بیش از ۷۲ هزار نفر ساعت دوره آموزش برگزار نموده است. به گزارش مهرگیلان – حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با اعلام خبر برگزاری ۷۲ هزار و ۲۹۶ نفر ساعت دوره […]

شرکت گاز استان گیلان در راستای افزایش سطح دانش کارکنان و به تبع آن بهره وری سازمان، در نیمه اول سال جاری بیش از ۷۲ هزار نفر ساعت دوره آموزش برگزار نموده است.

به گزارش مهرگیلان – حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با اعلام خبر برگزاری ۷۲ هزار و ۲۹۶ نفر ساعت دوره آموزشی برای پرسنل رسمی، قراردادی و پیمانکاری اظهار داشت: با وجود شیوع ویروس کرونا این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳ برابر شده که در نوع خود یک رکورد محسوب می شود.

مهندس اکبر تعداد شرکت کنندگان در این کلاس ها را در حدود ۴ هزار نفر دوره عنوان کرد و گفت: این دوره ها با موضوعات مختلفی همچون اصول به کارگیری دستگاه های اندازه گیری و کالیبراتور، ممیزی ISO45001، حفاظت کاتدی، مدیریت کربن، مدیریت دانش، قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه های اجرایی و تفکر استراتژیک برگزار شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با بیان اینکه هدف اصلی از اجرای مستمر دوره های آموزشی ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان و به تبع آن افزایش بهره وری در سازمان می باشد، بیان کرد: سنجش اثربخشی دوره های آموزشی در سه سطح واکنش، یادگیری و رفتار بررسی می گردد.

وی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی همزمان با شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: به علت اهمیت مبحث آموزش و ضرورت ادامه روند دوره های آموزشی، تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری لازم به منظور استفاده از آموزش مجازی تهیه و مستقر شده است.

مهندس اکبر در خاتمه از برنامه این شرکت برای برگزاری دوره های آموزشی گسترده در زمینه های صلاحیت حرفه ای کارکنان، ارزیابی و نیازهای شغلی از طریق مجازی خبر داد.