سید محمد احمدی شهردار رشت از محدوده منطقه سه و پروژه های در دست اجرا بازدید کرد. به گزارش مهر گیلان – سید محمد احمدی شهردار رشت از محدوده منطقه سه و پروژه های در دست اجرا این منطقه بازدید کرد. شهردار رشت از پروژه تعریض خیابان سرچشمه، پروژه های واقع در بوستان ملت نظیر […]

سید محمد احمدی شهردار رشت از محدوده منطقه سه و پروژه های در دست اجرا بازدید کرد.

به گزارش مهر گیلان – سید محمد احمدی شهردار رشت از محدوده منطقه سه و پروژه های در دست اجرا این منطقه بازدید کرد.

شهردار رشت از پروژه تعریض خیابان سرچشمه، پروژه های واقع در بوستان ملت نظیر پروژه یادمان شهدای گمنام، آب نمای پارک ملت، آکواریوم و… همچنین از ناحیه دو منطقه سه رشت و احداث ساختمان جدید شهرداری منطقه سه بازدید کرد