به علت ورود جبهه هوای سرد و کاهش شدید دمای هوا درکشور و همچنین سراسر استان گیلان، از همه مشترکین گرامی تقاضا می شود تا با صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی و رعایت دمای آسایش (۱۸ الی ۲۱ درجه)، پایداری جریان گاز را در استان تضمین نمایند به گزارش مهر گیلان -در همین راستا […]

به علت ورود جبهه هوای سرد و کاهش شدید دمای هوا درکشور و همچنین سراسر استان گیلان، از همه مشترکین گرامی تقاضا می شود تا با صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی و رعایت دمای آسایش (۱۸ الی ۲۱ درجه)، پایداری جریان گاز را در استان تضمین نمایند

به گزارش مهر گیلان -در همین راستا و به منظور حفظ و پایداری جریان گاز برای مشترکین خانگی، با نظر کمیته بحران استانداری گیلان و براساس تصمیمات متخذه، گاز تمامی مدارس و بانک ها و همچنین ادارات پرمصرف استان قطع شده است. بر همین اساس و مطابق با دستورالعمل ستاد مدیریت بحران استانداری و فرمانداری های هر شهرستان، انتظار می رود ادارات و دوایر دولتی ضمن مدیریت کامل مصرف گاز، یک ساعت قبل از پایان وقت اداری نسبت به خاموش نمودن سیستم گرمایشی ساختمان های خود اقدام نمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان گیلان