مدیر امور حقوقی و قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت : در جهت حمایت از اشتغال و تولید از تمام ظرفیتهای سازمانی و اختیارات قانونی استفاده خواهیم کرد . با تمام توان از سرمایه گذاری و تولید حمایت می کنیم مدیر امور حقوقی و قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک های […]

مدیر امور حقوقی و قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت : در جهت حمایت از اشتغال و تولید از تمام ظرفیتهای سازمانی و اختیارات قانونی استفاده خواهیم کرد .

upimg10292016090304

با تمام توان از سرمایه گذاری و تولید حمایت می کنیم

مدیر امور حقوقی و قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت : در جهت حمایت از اشتغال و تولید از تمام ظرفیتهای سازمانی و اختیارات قانونی استفاده خواهیم کرد .

به گزارش مهرگیلان ، جلسه داوری و حل اختلاف قراردادهای شرکت شهرک های صنعتی گیلان ، با حضور محمد لطفی معز مشاور مدیرعامل و مدیر امور حقوقی و قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان و نمایندگان واحدهای صنعتی برگزار شد  .

در حاشیه برگزاری این جلسه محمد لطفی معز در خصوص اهمیت صنایع کوچک و حمایت از تولیدکنندگان بیان داشت : در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از صنایع کوچک و اقتصاد مقاومتی این سازمان با اجرای سیاستهای حمایتی و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان در صددایجاد اشتغال و کار آفرینی و حمایت همه جانبه از صنعت کشور به ویژه صنایع کوچک می باشد .

وی در ادامه افزود : ابلاغ دستورالعمل موقات پرداخت دیون از جمله اقداماتی بود که بسیار مثمرثمر و مورد استقبال فراوان تولیدکنندگان قرار گرفت و در پی تمدید زمان آن در آینده بسیار نزدیک می باشیم .

بازرس ویژه مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و رشهرک های صنعتی ایران در خصوص اراضی راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی نیز اعلام نمود : در حمایت از اشتغال و تولید از تمام ظرفیتهای سازمانی و اختیارات قانونی استفاده نموده و با سواستفاده کنندگان نیز مطابق مفاد قراردادهای حق انتفاع رفتار خواهیم کرد .

مشاور مدیرعامل و مدیر امور حقوقی و قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: اولویت اصلی در این جلسات حل مسائل و مشکلات صنعتگران و کمک به راه‌اندازی واحدهای صنعتی می باشد .

وی در ادامه اضافه کرد: برگزاری این جلسات طبق برنامه زمان‌بندی شده ادامه خواهد داشت تا با رفع موانع ، شاهد رشد صنعت ، رونق اقتصاد و جذب سرمایه گذاران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی باشیم .

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گیلان ضمن تقدیر و تشکر از حضور و زحمات مدیرامور حقوقی و قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و همچنین ، همکاری و تعامل واحدهای صنعتی بیان داشت : برقراری عدالت در بررسی پرونده های مذکور از اولویت های هیات حل اختلاف و داوری شرکت شهرک های صنعتی گیلان می باشد .

وی در ادامه افزود : با توجه به نیاز به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و نیز مطالبات این شرکت برگزاری جلسه فوق در دستور کار قرار گرفت و در این جلسه به بررسی ۶ پرونده پرداخته شد و پس از بررسی دقیق و کامل پرونده ها آرای لازم صادر که بر اساس آن، برای ۱ پرونده (انصراف) ۱ پرونده ( فسخ قطعی ) و برای ۴پرونده (اعطای مهلت) تعیین گردید.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان ، آمادگی واحد حقوقی این شرکت را برای اجرایی نمودن احکام در اسرع وقت اعلام و اضافه کرد: واحد حقوقی شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان بر آن است تا با احترام به قوانین و رعایت عدالت بین طرفین،احکام صادره را به نحو صحیح و کامل به اجرا درآورد.

طهمورث لاهوتی اشکوری در پایان ، هدف از تشکیل این جلسه را پیگیری اجرای تعهدات طرف های قرارداد با شرکت به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در شهرکهای صنعتی استان عنوان کرد و افزود: از اولویتهای ما در شهرکهای صنعتی استان گیلان باز پس گیری عرصه های راکد به چرخه صنعت استان است که این مهم از طریق مراجع قضایی و همچنین برگزاری جلسات حل اختلاف و داوری به طورمنظم و مستمر با حضور نماینده حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به طور جد در حال پیگیری و اجراست/انتهای پیام