جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت آب و فاضلاب استان گیلان بصورت ویدئوکنفرانسی به ریاست معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برای تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شرکت تشکیل و به تصویب مجمع عمومی رسید. به گزارش مهر گیلان، در جلسه بررسی تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ که […]

جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت آب و فاضلاب استان گیلان بصورت ویدئوکنفرانسی به ریاست معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برای تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شرکت تشکیل و به تصویب مجمع عمومی رسید.

به گزارش مهر گیلان، در جلسه بررسی تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ که به صورت “ویدیو کنفرانس” ، با حضور دکتر خشایی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آبفای کشور بعنوان نماینده ریاست مجمع و همچنین ‌مهندس حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، اعضای هیأت مدیره، معاونین و صاحبان سهام شرکت آب و فاضلاب استان گیلان برگزار شد، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ این شرکت به تصویب مجمع رسید.

در ابتدا سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان گزارشی از عملکرد و فعالیت هیأت مدیره این شرکت در خصوص برنامه های پیش بینی شده برای یکسال مالی، اعم از درآمدها ، اعتبارات دولتی ، سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها جهت تحقق سیاستها و نیل به اهداف شرکت آب و فاضلاب گیلان، ارائه نمود و در نهایت پس از تجزیه و تحلیل درخصوص درآمد های جاری و سرمایه ای و هزینه های شرکت، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ به تصویب مجمع عمومی رسید.