باتوجه به افتتاح مراکز نیکوکاری در سطح استان و افزایش این مراکز به جهت ارائه خدمات بیشتر به محرومین ، مردم نیکوکار گیلان امسال در روز عیدفطر مبلغ ۴۵۳ میلیون و ۶۰ هزار ریال به این مراکز پرداخت و کمک کرده اند. به گزارش مهر گیلان ، این کمکها بصورت نقدی و غیرنقدی در ۱۶ […]

باتوجه به افتتاح مراکز نیکوکاری در سطح استان و افزایش این مراکز به جهت ارائه خدمات بیشتر به محرومین ، مردم نیکوکار گیلان امسال در روز عیدفطر مبلغ ۴۵۳ میلیون و ۶۰ هزار ریال به این مراکز پرداخت و کمک کرده اند.

o_f84f077f

به گزارش مهر گیلان ، این کمکها بصورت نقدی و غیرنقدی در ۱۶ منطقه محل استقرار مراکز نیکوکاری سطح استان جمع آوری شد.

لازم به ذکر است این کمکها شامل زکات فطریه عام به مبلغ ۳۹۱ میلیون و ۶۹۰ هزار ریال ، فطریه سادات به مبلغ ۲۷ میلیون و ۸۹۰ هزار ریال ، کفاره غیر عمد به مبلغ ۳۲ میلیون و ۵۱۰ هزار ریال ، کفاره عمد به مبلغ یک میلیون و ۸۷۰ هزار ریال بوده است.

گفتنی است برآورد نهایی مبلغ زکات فطریه مراکز نیکوکاری گیلان متعاقبا اعلام می شود.  /انتهای پیام