پرونده فوت آزاده نامداری جنایی نیست

سخنگوی قوه قضاییه درباره علت فوت آزاده نامداری و نتیجه پزشکی قانونی گفت: آنچه که از سوی پزشکی قانونی تکذیب شد، این بود که هنوز نتیجه پزشکی قانونی واصل نشده، پس از آن که خبری درباره اظهار نظر پزشکی قانونی واصل شد، پزشکی قانونی این خبر را تکذیب کرد.

وی ادامه داد: تا امروز بررسی‌های قضایی و پزشکی قانونی جنایی بودن این موضوع را منتفی می‌دانند و پرونده جنایی نیست، بر همین اساس در فضایی آرام قاضی مربوطه تصمیم لازم را اتخاذ می‌کند و باید اجازه دهیم فضای جامعه آرام باشد./خبرنگاران جوان