دانشمندان اَبَرزمین جدیدی کشف کردند که به دور ستاره‌ای در فاصله ۳۶ سال نوری از سیاره ما در گردش است.

این ابرزمین در مقایسه با خورشید، جرم بسیار کمتری دارد و دمای سطح آن نیز حدود دو هزار درجه کمتر از دمای خورشید است.  جِرم این سیاره تازه کشف شده سه برابر زمین است. ابعاد این سیاره نیز بین ۸ تا ۴۵ درصد خورشید تخمین زده می‌شود. این سیاره یک سیاره سنگی است و شعاع آن حدود ۱.۴ شعاع زمین است./شبکه خبر