هوای گیلان تا ظهر دوشنبه با کاهش دما همراه است.

به گزارش مهر گیلان -مدیرکل هواشناسی گیلان گفت : آسمان گیلان تا صبح دوشنبه ابری و مه آلود همراه با رگبار باران است .
محمد دادرس گفت: هوای گیلان در این مدت در برخی ساعات با ورزش باد پیش بینی شده است.