همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات در وین، آمریکایی‌ها یک عبارت را بصورت مشترک تکرار می‌کنند؛ عبارتی با این مضمون که "ما کار خودمان را انجام داده ایم، اما نمی‌دانیم ایران چقدر جدی است".

به گزارش مهر گیلان –سه سال پیش در چنین روزی آمریکا از برجام خارج شد و حدودا سه سال است که جلسات کمیسیون مشترک برجام بدون حضور آمریکا، برای جبران این خروج و برای پایبند کردن اروپایی ها به تعهدات برجامی برگزار می شود.

البته چند ماه است که با تغییر دولت در آمریکا، انگار جلسات برجامی جدی تر شده؛ مقامات دولت بایدن در “حاشیه جلسات برجام” و “با واسطه گری اروپایی ها “به صورت “غیر مستقیم” برای بازگشت به برجام چانه زنی می کنند.
تا کنون سه دور از این مذاکرات در وین برگزار شده؛ دور چهارم هم دیروز از سر گرفته شد. با آغاز دور جدید مذاکرات، آمریکایی ها یک عبارت را بصورت مشترک تکرار می کنند؛ عبارتی با این مضمون که “ما کار خودمان را انجام داده ایم، اما نمی دانیم ایران چقدر جدی است”…/صدا وسیما