در جلسه شورای معاونین شهرداری رشت به احیای پلیس ساختمان برای نظارت و جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز تاکید شد.

به گزارش مهر گیلان ، مرتضی عاطفی مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت اظهار داشت: جلسه شورای معاونین شهرداری رشت عصر روز چهارشنبه(پنج خرداد) به ریاست سید محمد احمدی شهردار رشت برگزار شد.

وی تصریح کرد: در این جلسه مصوبات جلسه قبل بررسی و مدیران مربوطه گزارشی از عملکرد هفتگی ارائه دادند.

عاطفی به تاکیدات شهردار رشت مبنی بر احیای پلیس ساختمان اشاره کرد و افزود: مقرر شد پلیس ساختمان برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز توسط مناطق شهرداری فعال شود.

وی با اشاره به اینکه رسیدگی به نظافت شهری مورد تاکید شهردار رشت قرار گرفت اذعان داشت: شهردار رشت از مدیران شهرداری خواست برای رسیدگی به نظافت شهری و نیز نگهداری از پل های مکانیزه تلاش بیشتری انجام دهند.

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت خاطرنشان کرد: در این جلسه در خصوص حفظ ، نگهداری و استفاده از ماشین آلات عمرانی شهرداری تصمیماتی اتخاذ گردید.