شرکت گاز استان گیلان از ابتدای فعالیت خود تاکنون برای بهره مند سازی متقاضیان گاز طبیعی در گیلان از این نعمت خدادادی، بیش از 21 هزار 370 کیلومتر عملیات شبکه گذاری گاز به انجام رسانده است.


به گزارش مهرگیلان، حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان درخصوص عملیات گازرسانی در استان گفت: برای بهره مندی مناطق باقیمانده در گیلان از نعمت گاز، در فروردین و اردیبهشت سال جاری بالغ بر ۳۰ کیلومتر خطوط شبکه گاز اجرا شده است.

مدیرعامل گاز گیلان اظهار داشت: با انجام عملیات شبکه گذاری در دو ماه اول سال جاری، مجموع طول خطوط گاز در گیلان به بیش از ۲۱ هزار ۳۷۰ کیلومتر رسیده است.

حسین اکبر در بخشی دیگر درخصوص انشعابات گاز نصب شده در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ گفت: در فروردین و اردیبهشت ماه امسال یک هزار و ۵۰۰ انشعاب (علمک) گاز در مناطق شهری و روستایی استان نصب شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد رشد داشته است.

وی با بیان این خبر افزود: با اجرای این عملیات، مجموع علمک های نصب شده در استان گیلان به بیش از ۶۰۹ هزار انشعاب افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان در پایان گفت: علیرغم برخورداری ۹۸ درصد خانوارهای شهری و روستایی گیلان از گاز طبیعی، و تمرکز ویژه این شرکت به امر کیفی سازی خدمات و بهبود مستمر خدمات، عملیات گازرسانی به مناطقه باقیمانده استان بر اساس برنامه ریزی با سرعت ادامه دارد.