رئیس اداره منابع طبیعی لنگرود، از رفع تصرف ۶۲۰۰ مترمربع از اراضی ملی شهرستان لنگرود در سال گذشته خبر داد و یادآور شد: عمده ترین مشکل حفاظت از اراضی ملی در شرق گیلان تصرف غیر مجاز است.

به گزارش مهرگیلان -محمدعلی محمدی، با بیان اینکه شهرستان لنگرود ۲۸ هزار هکتار اراضی ملی جنگلی و مرتعی دارد، اظهار کرد: همچنین ۲۰۰۰ هکتار از اراضی ملی شهرستان مربوط به ساحل دریا به طول ۱۷ کیلومتر می باشد.

وی از کشف و ضبط ۸۱ مترمکعب انواع چوب آلات غیر مجاز و ۱۶۱ استر هیزم طی سال ۹۹ در شهرستان لنگرود خبر داد و تصریح کرد: اغلب گونه های کشف شده از نوع توسکا، افرا و اوجاست که به صورت غیر مجاز از اراضی و باغات مردم قطع و حمل شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری لنگرود، با بیان اینکه سال گذشته ۱۸ فقره پرونده قضایی از محل مواد ۴۲، ۴۶ و ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها تشکیل شده است، گفت: خوشبختانه در حوزه قاچاق چوب وضعیت حادی نداریم، اما با قطع و حمل غیر مجاز درختان از باغات مواجه هستیم که اغلب ناشی از سرقت به واسطه قیمت چوب است.

محمدی، همچنین از رفع تصرف ۶۲۰۰ مترمربع از اراضی ملی شهرستان لنگرود در سال گذشته خبر داد و یادآور شد: سال گذشته زراعت چوب در سطح ۴۵ هکتار از اراضی ملی شهرستان را آغاز کردیم؛ همچنین در ۳۵۰ هکتار از اراضی مستثنیات زراعت چوب انجام شده است.

وی عمده ترین مشکل حفاظت از اراضی ملی در شرق گیلان را تصرف غیر مجاز دانست و خاطرنشان کرد: در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اقدام به واکاری نهال های جایگزین و مراقبت از جنگل کاری های سنواتی در سطح ۴۰۰ هکتار از مناطق ییلاقی شهرستان شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی لنگرود، به قطع غیر مجاز درختان در منطقه دیوشل و ورود دادستانی شهرستان طی روزهای اخیر اشاره کرد و متذکر شد: حسب گزارشات مردمی به دادستانی در پی قطع غیر مجاز درختان جنگلی، نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنگرود پیمایش منطقه را آغاز و عاملین را که از مردم محلی بودند شناسایی کردند.

وی هدف از قطع درختان مذکور را احداث راه جهت رسیدن به باغات چای دانست و عنوان کرد: در حال حاضر پرونده قضایی برای عاملین قطع غیر مجاز درختان تشکیل شده و در دستور کار مراجع قضایی قرار دارد.

محمدی، با بیان اینکه متاسفانه حدود ۱۲ درخت از گونه افرا و توسکا قطع شده است، تصریح کرد: از شوراها و دهیاری های مناطق متصل به اراضی ملی می خواهیم به نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی کمک کنند تا با ورود به موقع مانع از تخریب جنگل و اراضی ملی شویم.

وی با ابراز گله مندی از عدم توجه شوراهای شهر و روستا و دهیاری ها به وظایف قانونی خود در حفاظت از اراضی ملی، اظهار کرد: اعضای شوراها نسبت به منطقه آگاهی دارند و باید به عنوان همیار طبیعت در اسرع وقت با هرگونه تخریب و تجاوز و ساخت و ساز غیر مجاز و قطع درختان در اراضی ملی مقابله کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی لنگرود، همچنین از دادستان شهرستان جهت ورود به موقع و رسیدگی به پرونده قطع درختان جنگلی دیوشل قدردانی کرد و گفت: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی به تنهایی نمی توانند با افراد سودجو از اراضی ملی مقابله کنند و نیازمند یاری همه دستگاه ها و نهادها هستیم