مدیر بهره برداری از سدهای استان گیلان از قطع آب کشاورزی شالیزارهای مناطق مرکزی گیلان بر اساس تقویم زراعی از روز شانزدهم تیر ماه به مدت 5 روز خبر داد .

     به گزارش مهرگیلان؛ عمران مومنی  با اعلام این خبر گفت: آب کشاورزی کانال چپ سد سنگر (مناطق مرکزی گیلان شامل شهرستانهای رشت و خمام) از روز شانزدهم  تیر ماه به مدت ۵ روز قطع و پس از آن ، ششمین مرحله آبگذاری این مناطق به مدت ۸ روز انجام خواهد شد.