نرخ تبدیل هرکیلوگرم شلتوک به برنج در گیلان، ۸۵۰ تومان است.

به گزارش مهر گیلان –مدیر صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی گیلان گفت : نرخ حق العمل کاری شالیکوبی‌های استان به ازای تبدیل یک کیلوگرم شلتوک به برنج، ۸۵۰ تومان است و در صورتی که کشاورز به پول دسترسی ندارد، نرخ حق العمل کاری تبدیل هر ۱۰۰ کیلوگرم شلتوک به برنج، ۳/۳ کیلوگرم برنج سفید است.

قاسم جوادزاده با اشاره به رتبه بندی شالیکوبی‌ها با نوسازی شدن تجهیزات ، افزود: حدود ۲۰۰ کارخانه رتبه یک و ۲ را در استان کسب کردند و نرخ حق العمل کاری تبدیل شلتوک به برنج در این کارخانه ها ، هر ۱۰۰ کیلوگرم شلتوک ، ۵ /۳ کیلوگرم برنج سفید است.
وی اضافه کرد: هزار و ۴۲۵ کارخانه برنجکوبی در گیلان آماده تبدیل شلتوک به برنج سفید هستند.