طرح جمع آوری گیاه سنبل آبی در ۲۰۰ هکتار از تالاب بین المللی انزلی آغاز شد.

به گزارش مهر گیلان – رئیس اداره حفاظت از محیط زیست بندر انزلی گفت : طرح جمع آوری گیاه مهاجم سنبل آبی با حضور دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی امروز در تالاب بین المللی انزلی آغاز شد.فرشید فلاح افزود: این طرح که در ۲۰۰ هکتار از سطح تالاب بین المللی انزلی اجرا خواهد شد، مسیر‌های مسدود شده با این گیاه، با بکارگیری تجهیزات و افراد محلی بازگشایی خواهند شد.اجرای طرح جمع آوری گیاه سنبل آبی در تالاب بین المللی انزلیوی با اشاره به نقش مهم این گیاه مهاجم در کاهش عمق تالاب، اضافه کرد: بسیج سازندگی گیلان طرح جمع آوری گیاه سنبل آبی در تالاب بین المللی انزلی را با مشارکت اتحادیه قایقرانان و بکار گیری ۳۰ شناور و تجهیزات فنی انجام می‌شود.رئیس اداره حفاظت از محیط زیست بندر انزلی گفت: این طرح به ۳ روش دستی، استفاده از شناور جمع آوری گیاه سنبل آبی و در نقاط خشک شده و کم عمق، با بیل‌های مکانیکی اجرا می‌کند.