کامیاب از صدور کارت شناسایی برای ماشین داران حرفه ای بخش کشاورزی استان گیلان خبر داد و گفت: تا کنون ۳۰۰کارت شناسایی برای ماشین داران حرفه ای بخش کشاورزی گیلان صادر شده است.

به گزارش مهر گیلان -«حیدر کامیاب» از صدور کارت شناسایی ماشین دارن حرفه ای بخش کشاوزی استان گیلان خبر داد.

مدیر مکانیزاسیون اداره فناوری مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان اظهار کرد: به منظور ساماندهی و شناسنامه دار کردن ماشین داران حرفه ایی بخش کشاورزی برای آن دسته از ماشین دارانی که حداقل دارای یک دستگاه تراکتور و یک دستگاه کمباین و مجموعه‌ای از ادوات و ماشین های کشاورزی مربوط به ارائه خدمات مکانیزه به بهره برداران جهت انجام عملیات کشاورزی در زیر بخش های مختلف تولیدات کشاورزی را در اختیار داشته باشند کارت شناسایی صادر می شود.

وی همچنین اضافه کرد: این افراد حداقل ۳ سال سابقه کار به عنوان ماشین دار با تایید مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نیز می بایست داشته باشند تا کارت شناسایی ماشین دار حرفه ای برایشان صادر شود.

کامیاب، شناسایی افراد توانمند در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی، هدفمند کردن توزیع اعتبارات یارانه ای این حوزه، تسهیل در آموزش آنان، ایجاد تشکل صنفی، واگذاری تکنولوژی های نوین به آنان و استفاده از امکانات آنان در حوادث غیر مترقبه را از جمله اهداف انجام این کار برشمرد.

وی ادامه داد: تجهیز ماشین داران به ماشین های نوین که برای کشاورزان خرده مالک توجیه اقتصادی ندارد، ساماندهی بهتر خدمات پس از فروش با بهبود انتظارات خریدار فنی نسبت به متقاضیان عادی، ارتقای سطح تسهیلات خرید ماشین آلات کشاورزی به آنان در مقایسه با متقاضیان عادی، استفاده از کارت شناسایی برای بیمه کردن افراد تحت پوشش و استفاده از مزایای بخشودگی های بخش کشاورزی، فراهم شدن امکان حضور در جلسات و مجامع تصمیم گیری مرتبط با فعالیت خدمات مکانیزاسیون کشاورزی و … از دیگر اهداف سازمان برای ارایه کارت شناسایی ماشین داران است.

وی تصریح کرد: در این راستا تا به امروز برای ۳۰۰ ماشین دار حرفه ای در سطح استان کارت شناسایی صادر شده است.

شایان ذکر است؛ دارندگان ماشین های کشاورزی با ویژگی های فوق الذکر، می توانند با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های تابعه نسبت به ارائه درخواست صدور کارت شناسایی ماشین دار حرفه ای اقدام نموده و در کمترین زمان ممکن و بدون پرداخت هیچگونه هزینه ای نسبت به دریافت کارت اقدام نمایند.