رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: ایجاد یک روال منطقی در فعالیت های دانشگاه بر اساس یک برنامه راهبردی در سال اقدام و عمل، دانشگاه را برای هر آزمونی آماده می کند در این خصوص،  تفکر راهبردی پیش نیاز اقدام و عمل است. به گزارش مهر گیلان ، دکتر یوسف زاده چابک – رییس دانشگاه […]

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: ایجاد یک روال منطقی در فعالیت های دانشگاه بر اساس یک برنامه راهبردی در سال اقدام و عمل، دانشگاه را برای هر آزمونی آماده می کند در این خصوص،  تفکر راهبردی پیش نیاز اقدام و عمل است.showimage.aspx
به گزارش مهر گیلان ، دکتر یوسف زاده چابک – رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در چهاردهمین جلسه تدوین برنامه راهبردی دانشگاه با اشاره به تلاش همه جانبه اعضای کارگروه تخصصی تدوین برنامه راهبردی در ماه رمضان، گفت: امروز مسیر حرکت دانشگاه علوم پزشکی گیلان ترسیم شده و راه برای آینده باز شده است. امیدواریم با ورود به فاز عملیاتی برنامه راهبردی و تدوین برنامه های استراتژیک در معاونت ها، از پایان شهریور ماه جاری شاهد ایجاد تغییرات اساسی در حوزه های مختلف دانشگاه باشیم.
وی با تاکید برحرکت تیمی در دانشگاه و پرهیز از حرکت انفرادی مدیران،  افزود: ایجاد یک روال منطقی در فعالیت های دانشگاه بر اساس یک برنامه راهبردی در سال اقدام و عمل، دانشگاه را برای هر آزمونی آماده می کند. در این خصوص، تفکر راهبردی پیش نیاز اقدام و عمل است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، تصریح کرد: دانش آموز درس خوان از  امتحان دادن لذت می برد، زیرا  با برگزاری آزمون توانمندی ها به مرحله ظهور می رسد.  دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز همیشه باید آماده پاسخ گویی و ارزیابی شدن باشد.
پی نوشت: در سالی  که مزین به نام “اقدام و عمل” است دانشگاه علوم پزشکی گیلان  با عزم جزم اقدامات راهبردی را طراحی کرده و مصمم است گام های پیش بینی شده را به مرحله عمل برساند. زیرا زمانی برنامه ای ارزش و اهمیت پیدا می کند که به مرحله اجرا درآمده  و عملیاتی شود. به نظر می رسد با تکمیل پروژه های استراتژیک در این جلسه و اتمام فاز تئوری برنامه راهبردی در دانشگاه، شاهد تغییرات ملموس در بدنه فعالیت های اجرایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، باشیم. در این زمینه باور پذیر بودن برنامه های تدوین شده توسط مدیران، در سطح کارکنان و توجه به دو اصل تعالی جویی و خواستن در همه سطوح دانشگاه، حایز اهمیت است . بی شک اگر برای بیماری بهترین نسخه توسط بهترین پزشک تجویز شود تا آن نسخه به مرحله اجرا نرسد، بهبودی حاصل نخواهد شد./انتهای پیام