اقتصادی
۲۷۰ هزار هکتار از باغات زیتون گیلان جوان‌سازی شد ۲۳ تیر ۱۳۹۵

۲۷۰ هزار هکتار از باغات زیتون گیلان جوان‌سازی شد

رِییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه امسال ۷۷ هزار کارت زرد خریداری شده است گفت : ۲۷۰ هزار هکتار از باغات زیتون گیلان در سال جدید جوان‌سازی شده است.

شرکت مخابرات گیلان در حمایت از طرح های ملی و دولت کم نگذاشته است ۲۰ تیر ۱۳۹۵

شرکت مخابرات گیلان در حمایت از طرح های ملی و دولت کم نگذاشته است