سرپرست شهرداری رشت گفت: تلاش ما بر این است که با سرکشی به حوزه های مختلف شهرداری، مشکلات بررسی و راهکارهای رفع آن احصا گردد.

به گزارش مهر گیلان-علی بهارمست طی بازدید از منطقه دو شهرداری رشت با اشاره به تحقق ۶۵ درصدی منابع مالی منطقه دو در پنج ماه نخست سال جاری، اظهار کرد: به جهت ارائه خدمات مناسب در حوزه های خدمات شهری و عمرانی در مناطق باید تلاش ویژه و مضاعفی در خصوص افزایش درآمد صورت گیرد.

وی با بیان اینکه سرکشی و بازدید ها از مناطق جهت بررسی مشکلات و رفع نواقص می باشد، گفت: در راستای خدمت رسانی مناسب به شهروندان محترم، میبایست همه موانع برطرف گردد.

بهارمست در پایان تلاش پرسنل شهرداری را قابل تقدیر دانست و تصریح کرد: برای خدمت رسانی به شهروندان خستگی ناپذیری را باید سرلوحه کار خویش قرار دهیم.