رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: پاستوکووک پلاس صد درصد بر روی اُمیکرون موثر است.

در رابطه با واکسن «پاستوکووک پلاس»، اظهار کرد: پاستوکووک پلاس تنها واکسن یادآور کووید در دنیا است و مانند کلیدی است که هر قفلی را می‌گشاید.

وی در رابطه با افرادی که واکسن سینوفارم تزریق کرده‌اند، افزود: برای بیش از ۶۰ میلیون نفر که واکسن‌های متفرقه از جمله سینوفارم را تزریق کرده‌اند، امکان تامین پاستوکووک پلاس وجود ندارد.

این مسئول با بیان اینکه حدود ۱۵ میلیون دُز پاستوکووک به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحویل داده شده است، تصریح کرد: واکسن پاستوکووک پلاس که دُز یادآور همه واکسن‌ها می‌تواند باشد، با استقبال بسیار زیاد و گسترده مردمی مواجه شده است.

رئیس انستیتو پاستور در رابطه با تزریق پاستوکووک به کودکان، گفت: واکسن پاستوکووک برای کودکان تزریق می‌شود که خوشبختانه این واکسن به وفور در کشور وجود دارد؛ گفتنی است نیاز نیست برای کودکان پاستوکووک پلاس تزریق شود.

بیگلری، از استقبال گسترده ایرانی‌ها از پاستوکووک پلاس خبر داد و اظهار کرد: این واکسن صد درصد بر روی اُمیکرون موثر خواهد بود.

وی در رابطه با دُز یادآور پاستوکووک پلاس، افزود: اکنون واکسن تحویلی پاستوکووک پلاس به عنوان دُز یادآور به افراد تزریق می‌شود و افرادی که سایر واکسن‌ها مثل سینوفارم را دریافت کرده‌اند. هفته آتی محموله پاستوکووک پلاس به استان‌ها تحویل داده خواهد شد.

این مسئول در رابطه با دُز سوم پاستوکووک، خاطرنشان کرد: تاکید شده که منحصرا به افرادی که قبلا واکسن پاستوکووک را دریافت کرده‌اند، تزریق شود./ایسنا