شرکت برق منطقه ای گیلان در ارزیابی عملکرد داخلی سال 1399 وزارت نیرو، رتبه اول را کسب نمود.

به گزارش مهر گیلان-افتخاری دیگر برای شرکت برق منطقه ای گیلان در کارنامه زرینش ثبت شد و شرکت برق منطقه ای گیلان در ارزیابی عملکرد داخلی سال ۱۳۹۹ وزارت نیرو در کسب امتیازات کل توانست به رتبه اول در میان شرکت های برق منطقه ای کشور دست پیدا کند. علاوه بر این، شرکت برق منطقه ای گیلان توانست در شاخص« تامین منابع مالی از سایر منابع» به امتیاز کامل این شاخص دست پیدا کند و موفق به کسب رتبه اول در این شاخص شود.
بطور حتم کسب این موفقیت بزرگ و ارزنده، درسایه علم و دانش، تعهد، تخصص، کارتیمی، خلاقیت و نوآوری میسر شده و حفظ این موفقیت، ارتقاء و استمرار آن به یقین کاری دشوارتر بوده و همتی مضاعف را می طلبد و بار مسئولیت کارکنان شرکت را دوچندان خواهد کرد تا کارنامه درخشان افتخارات شرکت برق گیلان بیش از پیش سنگین تر و وزین تر شود.