مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان: بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط از شرط بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای دریافت تسهیلات مستثنی هستند به گزارش مهر گیلان ، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان گفت: توجه به مصوبات کارگروه کشوری تسهیل و رفع موانع تولید و با همکاری بانک مرکزی، شرکت ها و بنگاه […]

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان: بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط از شرط بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای دریافت تسهیلات مستثنی هستند

به گزارش مهر گیلان ، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان گفت: توجه به مصوبات کارگروه کشوری تسهیل و رفع موانع تولید و با همکاری بانک مرکزی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط از شرط بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای دریافت تسهیلات و تعهدات مستثنی شده اند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان تصریح کرد: با توجه به اینکه مهم ترین چالش های پیش روی سرمایه گذاران و صنعتگران در زمینه موضوعات بانکی است، از این رو با توجه به اولویت بندی موانع موجود و راهکارهای ارائه شده در خصوص اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی، تصمیمات حمایتی جدیدی اتخاذ شده است.

طهمورث لاهوتی اشکوری با اشاره به پرداخت تسهیلات بانکی به طرح های نیمه تمام صنعتی با پیشرفت بیش از ۶۰ درصد تصریح کرد: با توجه به مصوبات کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید و با همکاری بانک مرکزی، محل اجرای طرح های صنعتی و تولیدی، ماشین آلات و دفترچه های قرارداد شرکت شهرک های صنعتی استان ها و یا ضمانت نامه های صندوق حمایتی و بیمه نامه های دولتی به عنوان وثیقه مورد پذیرش بانک ها و موسسات اعتباری قرار می گیرد.

وی همچنین از مستثنی شدن شرکت ها و واحدهای کوچک و متوسط از شرط بدهی غیرجاری و چک برگشتی در اعطای تسهیلات و تعهدات خبر داد و افزود: بنگاه‌های مشمول این دستورالعمل از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد آئین نامه « رعایت شاخص های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی»،  برای بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی هستند و موسسات اعتباری می‌توانند بدهی غیرجاری کمتر از ۱۰ میلیارد ریال بنگاه‌های مشمول این دستورالعمل را، به مدت یک سال امهال کنند.

گفتنی است براساس قوانین، واحدها و بنگاه‌های اقتصادی تولیدی – صنعتی کوچک دارای تعداد کارکنان کمتر از ۵۰ نفر و بنگاه‌های اقتصادی متوسط دارای تعداد کارکنان بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر می باشند./ انتهای پیام