دانشگاهیان علوم پزشکی گیلان، مقام نخست ۴ رشته قرآنی بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور را به دست آوردند. به گزارش مهر گیلان؛ دانشگاهیان علوم پزشکی گیلان در بخش پژوهشی، بخش ادبی، بخش هنری و بخش آوایی حایز شش رتبه برتر بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت […]

دانشگاهیان علوم پزشکی گیلان، مقام نخست ۴ رشته قرآنی بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور را به دست آوردند.

به گزارش مهر گیلان؛ دانشگاهیان علوم پزشکی گیلان در بخش پژوهشی، بخش ادبی، بخش هنری و بخش آوایی حایز شش رتبه برتر بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی کشور شدند در این زمینه رتبه نخست ۴ رشته؛ تالیف کتاب، تذهیب، مقاله نویسی و حفظ ۱۰ جژ قرآن ازآن گیلان شد.

بخش پژوهشی / رشته مقاله نویسی / گروه کارمندان:
فاطمه رمضانی پاکپور از دانشگاه علوم پزشکی گیلان / کسب رتبه اول
بخش پژوهشی / رشته تالیف کتاب / گروه اساتید:
محسن مردانی گیوی از دانشگاه علوم پزشکی گیلان / کسب رتبه اول
بخش هنری/ رشته تذهیب/گروه کارمندان:
میلاد خانزاده از دانشگاه علوم پزشکی گیلان/ کسب رتبه اول
بخش هنری/ رشته خوشنویسی/گروه کارمندان:
مسعود عیسی زاده از دانشگاه علوم پزشکی گیلان/ کسب رتبه سوم
بخش آوایی/ حفظ ۱۰ جزء آقایان /گروه دانشجویان:
محمد صادق اولیایی از دانشگاه علوم پزشکی گیلان/ کسب رتبه اول
بخش آوایی/ قرائت تحقیق بانوان /گروه کارمندان:
منا محمد زاده از دانشگاه علوم پزشکی گیلان/ کسب رتبه دوم
د
گفتنی است: بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی کشور در ۳ رده اساتید، کارمندان و دانشجویان و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از ۱۸ لغایت ۲۱ مهرماه جاری در مجموعه آموزشی فرهنگی زیبا کنار برگزار شد.