در راستای گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن، سه کارگاه آموزشی “مدیریت پخش مویرگی و مدیریت نقدینگی” ، “سرمایه در گردش ” و کارگاه آموزشی “مسایل فنی استخراج معادن با تمرکز بر پایداری شیب” در رشت برگزار شد. به گزارش مهر گیلان ،رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان […]

در راستای گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن، سه کارگاه آموزشی “مدیریت پخش مویرگی و مدیریت نقدینگی” ، “سرمایه در گردش ” و کارگاه آموزشی “مسایل فنی استخراج معادن با تمرکز بر پایداری شیب” در رشت برگزار شد.

250

به گزارش مهر گیلان ،رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان گفت: در راستای برگزاری ۵ کارگاه آموزشی به عنوان یکی از برنامه های گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن، کارگاه آموزشی ” مدیریت پخش مویرگی” ، “مدیریت نقدینگی و سرمایه در گردش” و نیز ” کارگاه آموزشی مسایل فنی استخراج معادن با تمرکز بر پایداری شیب” در رشت برگزار شد.

اسماعیل مقدس افزود: امکان سنجی ورود تولیدکنندگان برای فعالیت در عرصه پخش مویرگی، برنامه ریزی و تخصیص منابع، تنظیم و طراحی ساختار و تشکیلات سازمانی، برنامه ریزی و فعالیت در بخش ستادی پخش مویرگی، استراتژی انتخاب مسیر، برنامه ریزی اخذ سفارش و جمع آوری اطلاعات پایانه های فروش و کنترل عملکردها مربوط به مشتریان از جمله محورهای عنوان شده در کارگاه آموزشی مدیریت پخش مویرگی بوده است.

وی تصریح کرد: مباحث مختلفی نظیر عوامل اثرگذار بیرونی و درونی در چگونگی نقدینگی، شیوه های مدیریت آن، شیوه های مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت دارایی ها و بدهی های جاری و استراتژی های سودآوری محوری ترین عناوین آموزشی در کارگاه آموزشی مدیریت نقدینگی و سرمایه در گردش بود.

مقدس تصریح کرد: در کارگاه آموزشی” مسایل فنی استخراج معادن با تمرکز بر پایداری شیب”، رفتار مواد در برابر تنش، پیش بینی زمین لغزه ها، علل، خطرات و خسارت های زمین لغزه، تحلیل پایداری و ارائه طرح پایداری یا تثبیت زمین لغزه ها عنوان شد.

گفتنی است سیدمهدی هاشمی مدیرعامل شرکت خدمات مشاوره ای تجارت گستر کاسپین مدرس سمینارهای آموزشی در حوزه تجارت و بازرگانی و حامد پیله ور جاوید مدرس سمینار آموزشی بخش معدن بوده اند.

برگزاری کارگاه آموزشی “استراتژی های بازاریابی” و کارگاه آموزشی ” بررسی و تحلیل مالی و سرمایه گذاری” از دیگر کارگاه های آموزشی برگزار شده به مناسبت فرارسیدن روز ملی صنعت و معدن در رشت بوده است./انتهای پیام