یک واحد صنفی عطاری متخلف در شهرستان لنگرود به همت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان پلمپ شد.   به گزارش مهر گیلان ،به دنبال تشدید نظارت دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سطح استان، یک واحد صنفی عطاری در شهرستان لنگرود که مبادرت به فروش دارو و محصولات غیرمجاز می نمود، با حضور […]

یک واحد صنفی عطاری متخلف در شهرستان لنگرود به همت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان پلمپ شد.

 

به گزارش مهر گیلان ،به دنبال تشدید نظارت دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سطح استان، یک واحد صنفی عطاری در شهرستان لنگرود که مبادرت به فروش دارو و محصولات غیرمجاز می نمود، با حضور نمایندگان بازرسی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان و شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنگرود و با مشارکت نمایندگان صمت و نیروی انتظامی پلمپ شد.

لازم به ذکر است : پرونده واحد متخلف جهت رسیدگی و اقدامات قانونی به مراجع قانونی ذیربط ارسال شد.