به گزارش مهرگیلان .مامورین یگان حفاظت محیط زیست اداره پارک ملی خشکی دریایی بوجاق به تخریب ۵ باب کومه نمای اقدام کردند.رئیس اداره پارک ملی خشکی دریایی بوجاق بندر کیاشهر بااعلام این خبر گفت : علی رغم صدور مجوز شکار در مناطق آزاد با توجه به قوانین و مقررات هرگونه شکار در پارک ملی ممنوع […]

به گزارش مهرگیلان .مامورین یگان حفاظت محیط زیست اداره پارک ملی خشکی دریایی بوجاق به تخریب ۵ باب کومه نمای اقدام کردند.رئیس اداره پارک ملی خشکی دریایی بوجاق بندر کیاشهر بااعلام این خبر گفت : علی رغم صدور مجوز شکار در مناطق آزاد با توجه به قوانین و مقررات هرگونه شکار در پارک ملی ممنوع است.ابراهیم غلامی افزود: به این منظور پرسنل یگان اداره در ماموریت های محوله در شبانه روز در صورت مشاهده با هرگونه ادوات شکار و صید بر خورد می کند. وی در ادامه گفت : از اول سال تا کنون ۱۳ باب کومه تخریب شده است.