شهردار رشت از ماشین آلات سازمان آتش نشانی بازدید کرد به گزارش مهر گیلان، به تازگی یک ماشین مجهز آتش نشانی که در نوع خود در کشور بی نظیر است برای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت خریداری شده که دکتر ناصر حاج محمدی و برخی از مدیران شهرداری رشت از این ماشین جدید […]

شهردار رشت از ماشین آلات سازمان آتش نشانی بازدید کرد
به گزارش مهر گیلان، به تازگی یک ماشین مجهز آتش نشانی که در نوع خود در کشور بی نظیر است برای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت خریداری شده که دکتر ناصر حاج محمدی و برخی از مدیران شهرداری رشت از این ماشین جدید و برخی از ماشین آلات سازمان آتش نشانی رشت بازدید کردند.

در جریان این بازدید بابک رمضانی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت توضیحاتی در باره ماشینهای موجود این سازمان ارائه کرد.

گفتنی است این ماشین جدید آتش نشانی از شرکت زیگلر خریداری شده و ظرف روزهای آینده چند دستگاه خودروی جدید دیگر نیز به ناوگان خودرویی سازمان آتش نشانی رشت افزوده می شود.