رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، به طور سرزده، از مرکز جامع سلامت شهری روستایی شماره یک شفت بازدید کرد. به گزارش مهر گیلان، در ادامه روند بازدیدهای دوره ای  ریاست دانشگاه از مراکز بهداشتی، آموزشی و درمانی، که در راستای نظارت بر عملکرد پرسنل و رفع نیازهای موجود صورت می گیرد، صبح امروز پنجشنبه-۲۳ آبان، […]

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، به طور سرزده، از مرکز جامع سلامت شهری روستایی شماره یک شفت بازدید کرد.

به گزارش مهر گیلان، در ادامه روند بازدیدهای دوره ای  ریاست دانشگاه از مراکز بهداشتی، آموزشی و درمانی، که در راستای نظارت بر عملکرد پرسنل و رفع نیازهای موجود صورت می گیرد، صبح امروز پنجشنبه-۲۳ آبان، دکتر ارسلان سالاری- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، طی بازدیدی سرزده از مرکز جامع سلامت شهری روستایی شماره یک شفت، زیر ساخت ها،  آزمایشگاه و نحوه ارایه خدمات پزشک خانواده  را در این مرکز مورد بررسی قرار داد.