سرهنگ قربانی از اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق چوب آلات جنگلی و فرآورده های چوبی در استان گیلان خبر داد و اظهار کرد: با توجه به ارزش جنگل های هیرکانی، حفاظت و حراست از این میراث طبیعی ضرورت دارد.

به گزارش مهرگیلان -وی از بازدید و سرکشی سرزده در مرز اردبیل و آستارا ( روستای حور ) و کشف و ضبط تعداد زیادی چوب الات قاچاق تبدیلی گونه راش از وانه های دامداران و ازکارگاهها، کارخانجات تولیدی فرآوردهای چوبی سطح شهرستان فومن و رشت خبر داد و از مردم خواست نیروی یگان حفاظت منابع طبیعی استان را در امر مقابله با قاچاق چوب همراهی کنند و یادآور شد: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اراضی ملی و یا حمل غیرمجاز چوب آلات جنگلی با سامانه های امداد جنگل و مرتع به شماره های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ تماس بگیرند.