مدیر تجاری سازی و سرمایه گذاری پارک علم و فناوری گیلان از ورود محصولات دانش بنیان استان به بازار‌های داخلی و خارجی خبر داد.

به گزارش مهر گیلان-مرجان میرزنده دل ، مدیر تجاری سازی و سرمایه گذاری پارک علم و فناوری گیلان گفت: با تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان پارک علم و فناوری گیلان، کارخانه نوآوری استان، انجمن خیران علم و فناوری ایرانیان و شرکت نیکان تجارت و توسعه صادرات ایلیا از استان تهران، قرار است طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه و خلاق مبتکران گیلانی که ارزش اقتصادی دارند برای تجاری سازی در شبکه اطلاعاتی به اشتراک گذاشته شوند.

وی افزود: تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان گیلان، تلاش برای معرفی و بازاریابی محصولات فناورانه استان به سرمایه گذاران و ورود به بازار‌های داخلی و خارجی از اهدافی است که در این تفاهمنامه عنوان شده است.

مدیر تجاری سازی و سرمایه گذاری پارک علم و فناوری گیلان با اشاره به برنامه‌های پاک علم و فناوری گیلان برای توسعه زیست بوم فناوری استان، گفت: با شبکه‌سازی و ایجاد درگاه‌های ارتباطی برای تجاری‌سازی کسب و کار‌های نوآورانه، شاهد توسعه محصولات فناورانه مطابق با زیست بوم گیلان خواهیم بود.

مرجان میرزنده دل افزود: تلاش می‌کنیم با شبکه‌سازی در سطح ملی، بستر‌های مناسبی برای توسعه سرمایه گذاری، مشاوره‌های اقتصادی و حضور محصولات فناورانه گیلان در بازار‌های داخلی و خارجی فراهم کنیم.