وزیر نفت و معین ستاد اقتصاد مقاومتی گیلان در دولت دقایقی پیش با استقبال استاندار، رییس مجمع نمایندگان و جمعی از مدیران استانی در فرودگاه سردارجنگل رشت، وارد گیلان شد. به گزارش مهر  گیلان؛ مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت و معین ستاد اقتصاد مقاومتی گیلان در دولت دقایقی پیش پس از ورود به گیلان در […]

وزیر نفت و معین ستاد اقتصاد مقاومتی گیلان در دولت دقایقی پیش با استقبال استاندار، رییس مجمع نمایندگان و جمعی از مدیران استانی در فرودگاه سردارجنگل رشت، وارد گیلان شد.

به گزارش مهر  گیلان؛ مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت و معین ستاد اقتصاد مقاومتی گیلان در دولت دقایقی پیش پس از ورود به گیلان در فرودگاه سردارجنگل رشت مورد استقبال دکتر محمدعلی نجفی استاندار گیلان، رییس مجمع نمایندگان و جمعی از مدیران استانی قرار گرفت.

شرکت در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، نشست توسعه گردشگری و بازدید هوایی از سایت نفتی سردارجنگل رودسر از جمله برنامه های سفر یک روزه وزیر نفت به گیلان است./ انتهای پیام