مهلت بیمه تمامی محصولات باغی تا آخر بهمن ماه به پایان می رسد. به گزارش مهر گیلان ، مدیرخدمات بیمه ای بانک کشاورزی  امروز گفت : باغداران گیلانی  کمتر از یک هفته فرصت دارند تا برای جبران خسارت های احتمالی حوادث طبیعی محصولات باغی نظیر چای ، زیتون ، مرکبات و زیتون را بیمه کنند. […]

مهلت بیمه تمامی محصولات باغی تا آخر بهمن ماه به پایان می رسد.

به گزارش مهر گیلان ، مدیرخدمات بیمه ای بانک کشاورزی  امروز گفت : باغداران گیلانی  کمتر از یک هفته فرصت دارند تا برای جبران خسارت های احتمالی حوادث طبیعی محصولات باغی نظیر چای ، زیتون ، مرکبات و زیتون را بیمه کنند.
پیمان معمار زاده افزود : باغداران می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات بیمه ای یا شعب بانک کشاورزی سراسر محصولات باغی خود را بیمه کنند.
پارسال بیش  از ۱۴ هزار باغدار گیلانی محصولات باغی خود را در برابر حوادث غیر مترقبه بیمه کردند. /انتهای پیام