آخرین وضعیت )پلنگ رودسر) سجیدان طی جلسه ای با حضور دامپزشکان سازمان حفاظت محیط زیست مقرر شد پلنگ رودسر جهت تایید سلامت اکولوژیکی و رفتار شناسی به باغ وحش پاراجین قزوین منتقل شود . به گزارش مهر گیلان :طی جلسه ای با حضور کارشناسان و دامپزشکان سازمان حفاظت محیط زیست مقرر شد پلنگ رودسر معروف […]

آخرین وضعیت )پلنگ رودسر) سجیدان
طی جلسه ای با حضور دامپزشکان سازمان حفاظت محیط زیست مقرر شد پلنگ رودسر جهت تایید سلامت اکولوژیکی و رفتار شناسی به باغ وحش پاراجین قزوین منتقل شود .
به گزارش مهر گیلان :طی جلسه ای با حضور کارشناسان و دامپزشکان سازمان حفاظت محیط زیست مقرر شد پلنگ رودسر معروف به سجیدان جهت تایید سلامت اکولوژیکی و رفتار شناسی به باغ وحش پاراجین قزوین منتقل شود . مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان در رابطه با این خبر گفت در این جلسه که با حضور کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست کشور در دفتر شکار و صید سازمان تشکیل شد مقرر گردید پلنگ رودسر جهت تایید سلامت اکولوژیکی و رفتار شناسی بیهوش شده و نمونه خون حیوان جهت یررسی پارامترهای مختلف بررسی گردد .
قربانعلی محمدپور تصریح کرد در این جلسه همچنین مقرر شد پس از نمونه برداری از خون پلنگ رودسر، حیوان را به فضای ششصد متری باغ وحش پاراجین قزوین منتقل نموده وپس از قرار دادن طعمه زنده و مونیتورینگ ، وضعیت جسمی و رفتاری وی در خصوص توانایی شکار طعمه زنده در حالت نیمه طبیعی و مشاهده رفتارپلنگ با شکار در جلسه دیگر مورد بررسی قرار گیرد .
وی افزود تصمیم نهایی در خصوص رهاسازی پلنگ رودسر منوط به نتایج موارد ذکر شده و نظر نهایی استان می باشد .
این پلنگ که در روستای سجیدان از توابع رودسر در تله حیوانات زیانکار گرفتار شده و با جراحات جسمی بسیار و ناتوانی حرکتی توسط کارشناسان اداره کل زنده گیری شده بود پس از انتقال به مرکز دامپزشکی سازمان و باتلاش دامپزشکان و انجام جراحی ، سلامتی و توانایی حرکتی خود را بازیافت./  انتهای پیام