به گزارش مهر  گیلان ،   حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان از نشت یابی ۱۱ هزار ۴۲۰ کیلومتر از شبکه و خطوط تغذیه استان از ابتدای سال جاری تاکنون به منظور بهره برداری ایمن و اجتناب از بروز هرگونه حوادث ناگوارخبر داد. وی با اعلام این خبر افزود: میزان نشت یابی انجام شده […]

به گزارش مهر  گیلان ،   حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان از نشت یابی ۱۱ هزار ۴۲۰ کیلومتر از شبکه و خطوط تغذیه استان از ابتدای سال جاری تاکنون به منظور بهره برداری ایمن و اجتناب از بروز هرگونه حوادث ناگوارخبر داد.

وی با اعلام این خبر افزود: میزان نشت یابی انجام شده از شبکه های گاز استان در سال جاری یک رکورد محسوب می شود و نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۵ درصد رشد داشته است.

مهندس اکبر ادامه داد: این عملیات در ۲۵ شهر گیلان انجام شده است و معادل ۴۸ درصد کلیه خطوط گاز در استان می باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان ادامه داد: همچنین در ۷ ماه گذشته ۲۸۱ هزار انشعاب و عملک گاز و ۱۲۸ ایستگاه گاز در استان گیلان مطابق برنامه ریزی های انجام شده مورد نشت یابی قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با اشاره بر اهمیت تأمین ایمن و پایدار گاز برای مشترکین اظهار کرد: واحد بازرسی فنی تمام تلاش خود را برای انجام درست و به موقع وظایف محوله در جهت استمرار پایداری جریان گاز در استان به کار خواهد بست.

مهندس اکبر در پایان اظهار داشت: واحد بازرسی فنی با بکارگیری از نرم افزار نشت یابی برای مدیریت بهتر عملیات نشت یابی به دنبال ثبت هرچه دقیق تر و جامع تر بازرسی ها و نشت یابی ها می باشد و با استفاده از خروجی این نرم افزار در جهت بهبود عملکرد خویش و به اتمام رساندن عملیات نشت یابی تا پایان سال بهره خواهد برد./ انتهام پیام