مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان در جمع ناظران و کارشناسان مهندسی- توسعه این شرکت گفت: بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح ها پیش بینی شده است. به گزارش مهر  گیلان  ، محبعلی رنج ور، با بیان وظایف ناظران عالی و مقیم طرح های اجرایی، افزود: کار حوزه فنی- اجرایی […]

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان در جمع ناظران و کارشناسان مهندسی- توسعه این شرکت گفت: بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح ها پیش بینی شده است.


به گزارش مهر  گیلان  ، محبعلی رنج ور، با بیان وظایف ناظران عالی و مقیم طرح های اجرایی، افزود: کار حوزه فنی- اجرایی زیربنای خدمات شرکت آب و فاضلاب روستایی است.
وی، با تاکید بر اهتمام ناظران بر مفاد موافقت نامه طرح های اجرایی و رفع مغایرت ها، گفت: طرح ها باید با کیفیت مناسب و رعایت تمامی نکات ایمنی اجرایی شوند.
رنج ور با اشاره به اینکه اجرای صحیح پروژه ها، مشکلات بهره برداری از آن ها را کاهش می دهد، افزود: بررسی و بازدید مستمر از این پروژه ها باید در دستور کار ناظران باشد.
جمشید علیپور معاون مهندسی- توسعه شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان نیز در این جلسه هم اندیشی با بیان اینکه کارشناسان و ناظران حوزه اجرایی باید واقف به شرایط عمومی پیمان، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و تعهدات سال باشند، گفت: هیچگونه کوتاهی در اجرای درست طرح های آبرسانی روستایی که پس از بهره برداری جمعیت زیادی را تحت پوشش قرار می دهند، پذیرفتنی نیست. /  انتهای پیام