مدیرکل نوسازی مدارس استان گیلان با تاکید بر تسریع روند احداث مدارس سبز گفت: احداث مدارس سبز در اولویت برنامه های نوسازی مدارس استان قرار دارد. به گزارش مهر گیلان ،  علی دقیق در جلسه شورای فنی اداره کل نوسازی با تاکید بر ضرورت پرداختن به مکان‌یابی صحیح مدارس، اظهار کرد: امروز با اجرای این برنامه […]

مدیرکل نوسازی مدارس استان گیلان با تاکید بر تسریع روند احداث مدارس سبز گفت: احداث مدارس سبز در اولویت برنامه های نوسازی مدارس استان قرار دارد.

به گزارش مهر گیلان ،  علی دقیق در جلسه شورای فنی اداره کل نوسازی با تاکید بر ضرورت پرداختن به مکان‌یابی صحیح مدارس، اظهار کرد: امروز با اجرای این برنامه می توانیم از سرمایه موجود بصورت بهینه برای نسل آینده برنامه ریزی کنیم.

وی با اشاره به اهمیت احداث و توسعه مدارس سبز، افزود: امروز مدرسه سبز الگویی نوین در مدرسه‌سازی است که احداث اینگونه مدارس در اولویت برنامه های نوسازی مدارس قرار دارد و تسریع در روند احداث این مدارس مورد تاکید ماست.

مدیرکل نوسازی مدارس استان گیلان به صنعتی‌سازی مدارس اشاره کرد و گفت: صنعتی‌سازی مدارس بعنوان رویکرد جدید سازمان گامی موثر در احداث مدارس نوین می باشد و امروز در راستای جلوگیری از اتلاف مصرف انرژی و طولانی بودن زمان اجرای پروژه ها و… باید بصورت جدی به آن پرداخته شود.

دقیق با اشاره به مدارسی که دارای بخاری های نفتی هستند، افزود: در راستای تاکید ریاست محترم سازمان و با عنایت به ضرورت حذف بخاری های نفتی و چکه ای، استاندارد سازی گرمایشی مدارس را در اولویت نخست کار خود قرار داده ایم.